Bir gün çok bunalırsan, denizin dibinde yosunlara takılmış gibi soluksuz, sakın unutma gökyüzüne bakmayı, gökyüzü senindir, gökyüzü herkesindir. RADYOA DAVULALAN "Bizim Diyenlerin Sesi"

facebook facebook

Mevkiler

 

DAGLARIMI ÖZLEDiM

Abbas KIZILÖZ’ün hasret kaldığı köyüne yazdığı dizeleri.

Anısına Sağıyla

 

AŞILIK
AŞILIĞIN BAŞI
ALEYŞİN GÜNEYİ
AĞILLAR
AĞYOL
AŞAĞI BER
AĞDAŞ
AĞDAŞIN BAŞI

BAŞKONUŞ
BÜYÜK KAVAK
BANDALI BURUN
BEKTEŞGİLİN BİÇENEK
BEKTEŞİN MAĞRASI
BUTTUNUN ÇALISI
BOZ ARMUT
BÜYÜK TEPECİK
BERLİK
BÜYÜK TAPUR
BÜYÜK GÜNEY
BUKKANIN VURULDUĞU YER
BATTALIN DERESİ
BAĞLER
BİCENEKLER

ÇAYIN BAŞI
CAPPARIN PINARI
CAMIZ ÖLEN
CENİĞİN OĞLUNUN TAŞ KESTİĞİ YER
CAMIZ ÖLEN
CAPPARIN YATAK YERİ
CILGALAR
CÜRENİN BOSTANI
ÇUKURYURT
ÇİL KUYRUĞUN ÇAYIRI
ÇİFTE GÖZELER
ÇATAL TARLA
ÇÖP HÜSEYİN YOKUŞU
ÇÖP HÜSEYİN BOSTANI
ÇAMURLUK
ÇÖKEK
CÜCENİN KAYALIĞI
CÜMÜCÜĞÜN ÖZÜ
CÖCENİN YATAK YERİ
ÇİL VELİNİN KORUĞU
ÇİLOON ÖZÜ

DELİ HACI
DERİN DERE
DERE TARLA
DERİN ÖZ
DİĞİRİN DEĞİRMENİ
DUZLA (TUZLA)
DÜZLER
DIĞININ ÖZÜ
DİĞİRİN YOKUŞU
DAŞLI SEKİ(TAŞLI SEKİ)
DİKLİ TAŞ
DUZ TAŞLARI (TUZ TAŞLARI)

ESKERİN ÇÖKEĞİ
ELLEZİN (İLYASIN)YATAK YERİ
ELLEZİGİLİN TARLA
ECENİN DERESİ
EHMEDAĞANIN ÖZLERİ
EKMEZ YEMEZ
EYİBİN KAYALARI
ERİKLİ ÖZ
ESEFİN KÖMÜ
ESEFİN MAĞRASI

EMOLARIN VERENA

FARANIN YATAĞI
FERİDİNİN YATAĞI
FEZİNİN GÖZESİ
FEZAĞLIN KORUK
FEZAĞLIN BOSTAN
FİSONLUK

GEDEMENİN ÇÖKEĞİ
GÜLSÜN ÖREN
GÜLSÜN ÖREN KAYALAR
GAREMET (KARA AHMET) ATTIKLARI DERE
GEÇİT
GIVGIDININ PINAR
GÜMBÜL
GODOGİLİN TARLA
GODOĞON KOMİ
GURTLU (KURTLU) DERE
GURBANIN GÖZESİ(KURBANIN)
GURBANALAĞANIN PINARIN (KURBAN AĞA)
GÜL DESTENİN ASILDIĞI YER
GÜN GÖRMEZ
GÜLÜZARIN BOSTANI
GIRTILLIK
GÖÇ YOLU

HACIĞILIN KAYA
HACIĞILIN BOSTAN
HACIĞILIN DERE
HACIĞILIN YOKUŞ
HACIĞILIN SÖĞÜTLER
HARHARIN ÇILGASI
HEL KAYASI
HALİL USTANIN TARLASI
HASAN KAHYALIN BOSTANI
HELKİLİK
HÜSEYİN AĞANIN ÇÖKEĞİ

İBRAHİM AĞANIN YAYLASI
İBRAHİM AĞANIN KORUĞU
İT ÖLEN
İBONUN KAVAKLIĞI
İBONUN GÖZESİ
İNANIN ÇÖKEĞİ

KÜÇÜK TEPECİK
KARA MUSANIN PINARI

KARLIK
KABUK GÖZÜ
KABUK GÖZÜN BAŞI
KASANIN TARLASI
KEH YOL
KISKILIĞIN TARLA
KISKININ ÖZLERİ
KIZIL SÜRGÜ
KÜRTLERİN YAMAÇ
KÖMLER
KAPAKLI ÇARŞI
KARŞI
KÖYÜN YAYALASI
KARLŞI PINAR
KIRMOĞON ÖLDÜĞÜ YER
KABAK TEPE
KÜÇÜK TAPUR
KARA SU
KÜÇÜK SU
KÖTEN GÜNLÜĞÜ
KALENDERİN PINARI
KÜÇÜK BAŞKONUŞ
KARA MAHMUDUN GÖZESİ
KAVAKLI BURUN
KAYA PINAR
KÜRT YURDU
KAYA PINARIN YOKUŞU
KURT DELİĞİ
KÜÇÜK GÜNEY
KIRIK KÜRÜN
KAMIŞLIK
KEVİĞİN YAMACI
KEKLİKLİĞİN TAPURU
KAZIKLIKLIĞIN BAŞI
KEL HALİL ÇÖKEĞİ
KAVAKLIK
KÜTÜKLÜK
KARA HASANIN DERESİ
KARA MAHMUTDUN PELİDİ
KÖR SÜLÜNÜN TARLASI
KEŞ KAFANIN MAĞRASI

LAZ OĞLU
LALLOĞUN ÇAYIRI

MEHMETLERİN ÇAL
MAHMETLERİN KÖM
MÜDÜRÜN HÜSEYİN BOSTANI
MAYILARIN GÖZE
MUSA AĞALIN KORUK
MAL AĞALI
MAĞRANIN DAMI
MAĞRANIN TAŞI
MAĞRANIN DAMININ DERESİ
MEKTEP OLUĞU
MUSTALANIN BOSTANI

NEBİHAN

ORTA BURUN
ORTAKLIK
OLUKOGİLİN BOSTAN
OLUKONUN ÇAYIRI

PASTIMANIN TARLASI
PAĞLER (GÜMBÜL)
PAĞLER(ÇUKURYURT)
POYRAZ PINARI

SIYIRTMA
SÜT OLUĞU
SARILIĞIN BAŞI
SANCILI ÇAM
SÜLÜNÜN TARLASI
SÜTLAŞIN DEĞİRMENİ
SOĞUK PINAR
SOĞUK PINARIN BAŞI
SİVAS YOLU
SALMANĞİLİN PINAR
SÜNGÜTLÜ
SIĞIRIN ÇILĞASI
ŞIRŞIR
ŞAKŞAK KAYALARI

TOPALLARIN TARLA YERİ
TÜLEĞİN ÖZÜ
TAPIRLAR
TEPECİK
TELELİK
TEK CAM
TİLKİ DELİĞİ
TİK İNİŞ

UÇUK
UÇUĞUN BAŞI
UÇUĞUN YOLU
UÇUĞUN DERESİ
USULLARIN KORUĞU
VERANA
VANANIN GÖZESİ

YATAK YERİ
YAN YOLU
YUKARI BER
YEMELALAĞANIN DERESİ

ZEYNELİN YUVASI
ZİYARET

Kaleme Alan : Hidayet KAPLAN

 

https://www.facebook.com/100002300497983/videos/1822769001143099/

DAGLARIMI ÖZLEDiM

Abbas KIZILÖZ’ün hasret kaldığı köyüne yazdığı dizeleri.

Anısına Sağıyla

sreklam

Bizim Diyenlerin Sesi

“Nerde bir türkü söyleyen görürsen korkma yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur”

Geçmişini Unutma !

MEHMET-İMMİGÜLSÜN KIZILÖZ

Ana Yurdum Çocukluğum

facebook facebook
© 2024 Copyright - DavulAlan.Com
SAYFA DİZAYN - RADYO YAYIN - RADYO ARŞİV - JENERİK - İSA KIZILÖZ