Bir gün çok bunalırsan, denizin dibinde yosunlara takılmış gibi soluksuz, sakın unutma gökyüzüne bakmayı, gökyüzü senindir, gökyüzü herkesindir. RADYOA DAVULALAN "Bizim Diyenlerin Sesi"

facebook facebook
Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz. Nehirler kendi suyunu içemez. Ağaçlar kendi meyvelerini yiyemez. Güneş kendisi için ısıtmaz. Ay kendisi için parlamaz. Çiçekler kendileri için kokmaz. Toprak kendisi için doğurmaz. Rüzgar kendisi için esmez. Bulutlar kendi yağmurlarından ıslanmaz. Doğanın anayasasında ilk madde şudur. Her şey birbiri için yaşar. Birbiri için yaşamak, doğanın kanunudur. Eski çağlardan süre gelen bir anlayıştı bu. Bütünlüğü anlatırdı.Özü iki cümleydi. Ben biz olduğumuz zaman Ben olurum. Ben, ben olduğum için sen, sensin .

AYNI TOPRAKTAN GELDİK. BİZ BİZE BENZERİZ !

Davulalan dedikleri küçük bir şeher ...
sreklam
hayata Anlam Katanlardan dizeler

Har içinde biten gonca güle minnet eylemem. Arabî, Farisî bilmem dile minnet eylemem. SIRATI Müstakim üzre gözetirim Rahim'i. iblisin talim ettiği yola minnet eylemem ... Nesimi

Bizim Diyenlerin Sesi

“Nerde bir türkü söyleyen görürsen korkma yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur”

Geçmişini Unutma !

MEHMET-İMMİGÜLSÜN KIZILÖZ

Ana Yurdum Çocukluğum

facebook facebook
© 2024 Copyright - DavulAlan.Com
SAYFA DİZAYN - RADYO YAYIN - RADYO ARŞİV - JENERİK - İSA KIZILÖZ